Under 14s

Headline
01/11/2017 09:52
Loteri Cymru celebrates 6 months!

Fe wnaethom ysgrifennu atoch yn ddiweddar ynghylch y cyfle i’ch clwb i ennill refeniw ychwanegol trwy raglen ymgysylltu Undeb Rygbu Cymru wedi ei gytuno â Loteri Cymru. Am bob aelod sy’n clicio o’ch gwefan chi i wefan Loteri Cymru ac sy’n agor cyfrif, byddwch chi’n ennill £5. Nis oes rhaid i aelodau dalu blaendal wrth agor cyfrif ac nis oes rhiad iddynt fod yn aelodau o’ch clwb er mwyn ennill y ffi atgyfeirio o £5. Os ydych chi'n cytuno i ymuno â'r cynllun, bydd Undeb Rygbi Cymru yn gosod baneri ar eich gwefan bydd yn tracio unrhyw un sy’n ymuno o'ch gwefan, .....

READ MORE
TWITTER

Pontyclun rfc @PontyclunRfc
16/12/2017 18:59:03
Who would of thought it, Santa turned up early @PontyclunRfc https://t.co/9UgiU3arUI

   

Pontyclun rfc @PontyclunRfc
16/12/2017 16:13:36
Try and con for Fairwater with last play of the game final score Badgers 10 Fairwater 14

   

Pontyclun rfc @PontyclunRfc
16/12/2017 15:37:49
Try and con for the Badgers by Nicky Theaker Badgers 10 Fairwater 7

   

Pontyclun rfc @PontyclunRfc
16/12/2017 15:20:33
Badgers 3 Fairwater 7. Pen try Half time

   

|